• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Trang bị điện thoại IP cho giải pháp Openscape -UNIFY cho công ty chứng khoán VN Direct

( 06-11-2014 - 02:10 PM ) - Lượt xem: 1456

Tháng 8/2014, Công ty Chứng Khoán VNdirect đã lựa chọn Hội Tụ là nhà cung cấp sản phẩm điện thoại IP của AudioCodes trên nền tảng giải pháp Openscape của hãng UNIFY.

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: