• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Prudential Viet Nam chọn sản phẩm Mediant 800C, SW SBC và Auto Attendant cho giải pháp Microsoft Teams

( 23-07-2019 - 04:12 PM ) - Lượt xem: 482

Cùng với đối tác FPT IS, Chúng tôi đã cung cấp sản phẩm Mediant 800C và Auto Attendant cho giải pháp Microsoft Teams của Prudential Việt Nam

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: