• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Interflour triển khai dòng M800B-SBA cho dự án Skype for Business( SFB)

( 23-05-2017 - 11:22 AM ) - Lượt xem: 1012

Thông qua đối tác ATHL Interflour lựa chon dòng sản phẩm AudioCodes M800B-SBA để triển khai SFB cho các chi nhánh của họ.

Công ty Interflour với nhiều chi nhánh tại Việt Nam và các nước tại khu vực ASEAN đã quyết định chon sản phẩm của AudioCodes để triển khai cho dự án Skype for Business.

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: