• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Giải pháp Voice cho Office 365 đối với doang nghiệp

( 27-05-2016 - 10:42 AM ) - Lượt xem: 3994

Đối với các doanh nghiệp đang sử dụng Office 365 rất dễ dàng nâng cấp sử dụng gói E4- Enterprise Voice bằng việc sử dụng giải pháp Cloundbond của AudioCodes

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: