• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Giải pháp tuyển chọn ứng viên cao cấp qua phỏng vấn Video

( 27-01-2015 - 09:47 AM ) - Lượt xem: 2022

Các công ty dịch vụ tuyển nhân sự cấp cao khi cần phỏng vấn đối với các ứng viên có khoảng cách địa lý sẽ tốn chi phí cho cả hai phía khi thực hiện phỏng vấn trực tiếp ứng viên. Giải pháp Vicruit của Deltapath sẽ là công cụ đơn giản nhằm tiết giảm chi phí đó thông qua phương thức phỏng vấn qua Video. Khi đó khoảng cách địa lý, thời gian không còn là rào cản cho cả ứng viên và phía tuyển dụng.

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: