• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Giải pháp cho mở rộng hệ thống hội nghị truyền hình di động của Polycom

( 27-01-2015 - 10:30 AM ) - Lượt xem: 1874

Các doanh nghiệp đã triển khai hệ thống hội nghị truyền hình của Polycom thường gặp khó khăn khi muốn sử dụng cho các user thường xuyên di chuyển do chi phí đầu tư cao. Deltapath sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề đó với chi phí thấp nhất. Giải pháp của Deltapath giúp cho các user sử dụng thiết bị IOS hay Android luôn kết nối với doanh nghiệp dù đang ở bất cứ đâu.

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: