• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

FE Credit chọn Mediant 9080 cho triển khai giai đoạn 2 contact center Genesys

( 23-07-2019 - 03:59 PM ) - Lượt xem: 1462

Cùng với đối tác Công ty TNHH Công nghệ và Giải pháp CMC Sài Gòn( CMC TSSG), chúng tôi đã cung cấp sản phẩm Mediant 9080 cho FE Credit để triển khai giai đoạn 2 cho hệ thống Contact Center Genesys.

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: