• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Điện thoại VOIP- AudioCodes IP405 đã sử dụng được cho Skype for Business

( 06-04-2016 - 02:19 PM ) - Lượt xem: 1920

Dòng điện thoại Entry Level IP 405 của AudioCodes đã được nâng để hoàn toàn sử dụng được với Skype for Business.

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: