• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Deloitte Việt Nam chọn AudioCodes Mediant VE cho giải pháp Skype for Business

( 07-08-2019 - 02:12 PM ) - Lượt xem: 384

Cùng với đối tác CMC Telecom, Hội Tụ đã triển khai thành công sản phẩm AudioCodes SBC Mediant VE cho giải pháp Skype for Business của Deloitte Việt Nam

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: