• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Cung cấp VOIP Media Gateway AudioCodes dòng Mediant 1000B và Mediant 800B cho công ty Rochdale Spear

( 06-11-2014 - 12:15 PM ) - Lượt xem: 1961

Tháng 8/2014. Cùng với đối tác ATHL và HPT đã tiến hành cung cấp các gateway M1KB và M800B cho giải pháp Microsoft Lync cho công ty Rochdale Spear.

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: