• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Cung cấp VOIP Media Gateway AudioCodes cho Ngân hàng HD

( 06-11-2014 - 12:10 PM ) - Lượt xem: 2387

Tháng 9/2014, Cùng với đối tác City Telecom, Hội Tụ đã cung cấp gateway của AudioCodes cho Ngân hàng HD

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: