• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Cung cấp Phần mềm Netwrix cho công ty Honda Việt Nam

( 07-11-2014 - 08:32 AM ) - Lượt xem: 1552

Tháng 7/2014, cùng với công ty CMC, Hội Tụ đã tiến hành cung cấp giải pháp quản trị Server của hãng Netwrix cho công ty Honda Viet Nam.

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: