• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Cung cấp Gateway AudioCodes Mediant 3000 cho Ngân hàng VIB

( 20-04-2018 - 03:33 PM ) - Lượt xem: 1003

Tháng 12/2017, Cùng với đối tác là công ty CMCSI Sài Gòn. Công ty đã cung cấp thiết bị Gateway AudioCodes dòng Mediant 3000 cho hệ thống contact center Genesys cho Ngân hàng VIB.

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: