• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Cung cấp điện thoại IP( VOIP Phone ) của hãng AudioCodes cho Sân bay Nội Bài

( 06-11-2014 - 02:17 PM ) - Lượt xem: 3318

Tháng 11/2014. Cùng với đối tác là công ty ATHL, Hội Tụ đã cung cấp điện thoại IP của hãng AudioCodes cho Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: