• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Trang chủ » Sự kiện Khóa Traning Skype for Business cho đối tác cùng với AudioCodes và Microsoft ngày 22/02/2017

Khóa Traning Skype for Business cho đối tác cùng với AudioCodes và Microsoft ngày 22/02/2017

( 23-02-2017 - 09:44 AM ) - Lượt xem: 712

Vào ngày 22/02/2017, tại văn phòng Microsoft Việt Nam AudioCodes và Microsoft Việt Nam kết hợp với Hội Tụ đã tổ chức thành công buổi Traning giải pháp Skype for Business (SFB )cho các đối tác.

Qua đó các đối tác đã nắm rõ được cách thức triển khai giải pháp Voice trong SFB dựa trên các giải pháp của AudioCodes.

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: