• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Trang chủ » Sự kiện Hội Thảo giải pháp voice cho Microsoft office 365 và Microsoft Lync

Hội Thảo giải pháp voice cho Microsoft office 365 và Microsoft Lync

( 06-11-2014 - 03:46 PM ) - Lượt xem: 1245

Vào ngày 23/10/2014, Công ty Microsoft Việt Nam, Công ty HPT và Công ty Hội Tụ cùng tiến hành tổ chức hội thảo " Giải pháp Voice cho Microsoft Office 365 và Microsoft Lync" tại Khách sạn Duxton

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: