• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Trang chủ » Sự kiện

Sự kiện

Hội Thảo giải pháp voice cho Microsoft office 365 và Microsoft Lync

Hội Thảo giải pháp voice cho Microsoft office 365 và Microsoft Lync

Vào ngày 23/10/2014, Công ty Microsoft Việt Nam, Công ty HPT và Công ty Hội Tụ cùng tiến hành tổ chức hội thảo " Giải pháp Voice cho Microsoft Office 365 và Microsoft Lync" tại Khách sạn Duxton

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: