• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Trang chủ » Sản phẩm » Voice over IP - VOIP

Voice over IP - VOIP

Hãng AudioCodes cung cấp một giải pháp toàn diện cho hệ thống VOIP, nó cung cấp các giải pháp cho việc kết nối từ Analog, digital hay SIP Trunk, từ E-SBC đến SBA, từ doanh nghiệp nhỏ cho đến các nhà cung cấp dịch vụ 

Nhóm sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: