• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Giải pháp Video Mobility Conference của Deltapath

( 24-07-2015 - 10:54 AM ) - Lượt xem: 0

Đối với các doanh nghiệp đang sử dụng các giải pháp Video Conference của Polycom, Cisco,... khi có nhu cầu mở rộng hệ thống hay sử dụng giải pháp Video Mobility Conference, chi phí đầu tư là một vấn đề khó khăn cần phải giải quyết. Deltapath sẽ giúp giải quyết bài toán chi phí đó bằng cách tích hợp giải pháp của Deltapath vào hệ thống sẵn có với chi phí đầu tư thấp nhất. Ngoài ra, với tính năng đặc thù của mình, Deltapath còn giúp việc sử dụng hệ thống dễ dàng hơn bằng cách sử dụng như một tổng đài IPPBX

Các bài viết khác

Không có bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: