• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Giải pháp Deltapath với Dolby Voice

( 24-07-2019 - 10:56 AM ) - Lượt xem: 0

Triệt nhiễu.

Với giải pháp âm thanh Dolby, tiếng ồn trong phòng họp sẽ bị triệt tiêu. Tuy nhiên những người thực hiện cuộc gọi bằng thiết bị di động ở ngoài phòng họp vẫn bị ảnh hưởng bởi tiếng ồn.

Khi đó chúng ta có thể dùng Dolby Voice outdoor cho giải pháp Deltapath Mobile để triệt tiêu những tiếng ồn không mong muốn khi thực hiện cuộc gọi bằng thiết bị di động.

Xử lý chồng lấn âm thanh

Ai cũng trải qua việc bị âm thanh chồng lấn xen vào khi đang thực hiện cuộc gọi.  Khi bạn đang thực hiện cuộc gọi và có người khác cùng nói, khi đó người nhận cuộc gọi sẽ bối rối khi nghe để xác định là ai đang nói.

Dolby Voice sẽ loại trừ việc chồng lấn âm thanh, để người nhận có thể dễ dàng biết ai đang trao đổi chính và tập trung vào cuộc trao đổi với người đó.

Mức độ âm thanh

Dolby Voice tự động hiệu chỉnh âm thanh cân bằng cho mọi người trong phòng họp. Để ai cũng nghe được các đầu còn lại mà không bị ảnh hưởng bởi âm thanh của những người xung quanh.

Chất lượng âm thanh

Chất lượng âm thanh HD

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: