• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Giải pháp AudioCodes Cloudbond 365 cho Office 365 & Skype for Business(SFB)

( 13-03-2015 - 10:44 AM ) - Lượt xem: 0

- Một giải pháp ứng dụng dựa trên nền tảng Skype For Business enterprise voice online cho những khách hàng sử dụng Office 365. - Đây là giải pháp lý tưởng cho những khách hàng đang tìm kiếm giải pháp SFB Enterprise Voice để thay thế PBX nhưng vẫn muốn giữ các dịch vụ của Microsoft trên cloud.

- Một giải pháp ứng dụng dựa trên nền tảng Skype for Business enterprise voice cho những khách hàng sử dụng Office 365.
- Đây là giải pháp lý tưởng cho những khách hàng đang tìm kiếm giải pháp SFB Enterprise Voice online để thay thế PBX nhưng vẫn muốn giữ các dịch vụ của Microsoft trên cloud.

Các bài viết khác

Giải pháp AudioCodes OneVoice for Skype for Business(SFB)

Giải pháp AudioCodes OneVoice for Skype for Business(SFB)

Giải pháp OneVoice của AudioCodes cho Skype Business AudioCodes cung cấp một giải pháp toàn diện cho Skype Business bao gồm từ thiết bị cho đến phần mềm. Thiết bị: - Media gateway, ESBC gateway, SBA gateway,... - SFB phone. Software: - EMS, SEM. - ESBC. -...

Giải pháp tổng đài IP của Deltapath

Giải pháp tổng đài IP của Deltapath

Tổng đài IP-PBX của Deltapath fRSIP cung cấp một giải pháp chất lượng cao cho voice call và video call với giá hợp lý nhất. Giải pháp này được ứng dụng cho các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt cho các bệnh viện lớn khi kết hợp với hệ...

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: