• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Dịch vụ cho thuê VOIP Gateway

( 06-09-2019 - 04:14 PM ) - Lượt xem: 0

Hội Tụ sãn sàng cung cấp dịch vụ cho thuê AudioCodes gateway khi khách hàng có nhu cầu bao gồm:
- Cho thuê Media Gateway
- Cho thuê ESBC Gateway

Các bài viết khác

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: