• 8778551203734410.jpg
  • 475409181753503.jpg
  • 4953193541453720.jpg
  • 893124659094956.jpg
  • 0961255717134760.jpg

Trang chủ » Dịch vụ

Dịch vụ

Dịch vụ SIP Trunking

Dịch vụ SIP Trunking

Sip trunking là dịch vụ đường dây trung kế thoại chạy giao thức SIP (Session Initiation Protocol, SIP) được cung cấp trên phạm vi tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, cho các đối tượng là khách hàng doanh nghiệp có trang bị tổng đài IP...

Dịch vụ thi công hệ thống

Dịch vụ thi công hệ thống

Hội Tụ cung cấp dịch vụ triển khai, lắp đặt hệ thống mạng, tổng đài Analog, tổng đài IP, camera Analog, IP...

Liên hệ với chúng tôi

Hỗ trợ kỹ thuật ĐT: 0908803135
Bảo hành ĐT: